k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDZ7+XBkAH0VC6eVPQBioY1IccH9brIarpJlriV2pG/k4MGE85WGBvjvHao78aRqAMh4Zglfcjs0S35TS0d9k/2dAk2tI51Soodln4yqwgF6J88RANcI/K20vDkNQkIap9orUrrexylSwOea4y1FhHQXmJuc3VjGyrnMkfqxIXClQIDAQAB v=spf1 include:_spf.mlsend.com include:_spf.domeneshop.no mx a include:spf.gansend.com ~all

Om

Frida Sunnadotter 200RYT certifierad Yoga Alliance lärare

Yogi Spirit grundades av mig, Frida Sunnadotter 2020.

Med bakgrund som egen företagare har jag stor erfarenhet av stress, ångest och minnesluckor till följd av obefintliga träningsrutiner, dålig kost, och rubbad sömn.
Denna erfarenhet gör mig oerhört ödmjuk inför hur livet kan påverka oss både fysiskt och mentalt, och yogan har varit ett fantastiskt verktyg för mig, och skapat helt andra förutsättningar för att leva ett bättre liv i ett modernt samhälle.


Hur hittade jag in i Yogans värld?
I mitt yrke som Frisörmästare möter jag många kunder varje dag och jag blev tipsad om Yogan 2010. Där och då blev jag direkt förälskad och förundrad. Fröet hade såtts, och 10 år senare utbildade jag mig själv till lärare vilket är helt fantastiskt.

Jag njuter av att få dela med mig av yogans konst, och önskar få sprida den generöst till alla som är villiga att ta emot. Yoga är verkligen för alla, och min önskan är att få sprida den även till barnen i tidig ålder, med yoga i skolan.

Börja på nytt. Vänta inte till en blank morgondag!
Varje dag har du ca 20.000 chanser till att börja på nytt, hur många andetag kan du bli medveten om per dag? I ditt andetag ligger nyckeln till frihet och med hjälp av yogan tränar vi upp fokus och medvetenhet, som vilken annan muskel som helst. Jag hoppas vi ses på mattan. Sprid kärlek!

Med Värme & Kärlek, Frida Sunnadotter

Namasté

Kontakta mig: yogispirit.se@gmail.com