Beskrivning av Yogaklasser

Klassisk Hatha Yoga – Back to the Roots

Dedikerad Hatha Yoga för dig som på riktigt vill gå djupt in i yogans rötter. Hatha är ursprunget till all form av yoga.

Kriyas, Pranayama, Asanas och Meditation. Passar alla – nybörjare till erfarna som vill hitta djupare rötter, bli smidigare, starkare och ett klarare sinne.

Hatha / Vinyasa Klass

Körs i en mix av Hatha & Vinyasa Yoga, och avslutas med Yoga Nidra.

Hathayoga kan sägas vara en av de allra äldsta yogaformerna, varifrån alla andra metoder härstammar, och där huvudsyftet är att skapa en inre balans. Stavelsen ”ha” betyder solen, och ”tha” månen.

Ett hathayogapass innehåller fysiska rörelser i mjuka former som i sin tur kombineras med meditation och andningsövningar. Syftet med övningarna är att balansera samman kraften som kommer från ha – solen, och tha – månen. Positionerna i hathayoga har alltså motsatta energier som stimuleras när man öppnar och stänger muskulatur och leder.

Detta gör att kroppen blir mjuk, stark och flexibel genom regelbunden träning. Intensiteten under passet är lugnt och positionerna utförs under längre tid än vad man gör i många andra mer dynamiska och fysiska yogaformer.

Vinyasayoga – ingen klass är den andra lik i fysisk och lekfull yogaform

Vinyasayoga är en flödande form av yoga och har sitt ursprung i hathayogan, men den innehåller även inslag från andra yogastilar, som exempelvis kundaliniyoga och ashtangayoga, med övningar gjorda för att skapa flexibilitet och balans i både kropp och sinne.

Det som skiljer vinyasayoga från hathayoga, är sättet att utföra asanas på.

Utmärkande för vinyasayoga är andningen, fokus på flöde i rörelserna, och hur man förhåller sig till livet.

Fördelar med Vinyasayoga

  • Ger ett bra flöde av prana och energi i kroppen.
  • Genom att repetera många gånger får man igång rörelsen ordentligt i hela kroppen.
  • Skapar en glädje i kroppen.
  • Stärker sinnet, du kan jobba med olika chakraobalanser och olika mentala sinnesstämningar.
  • Stärker andningen, vilket är väldigt läkande.
  • Passar alla.

Yoga Nidra

Den Yogiska sömnen. När vi avslutar klassen i Savasana (liggande på rygg på mattan) ges en guidad meditation, en form av kroppscanning som leder till djup avslappning. För varje gång vi gör den kommer du lära dig att slappna av mer.

Vad säger forskningen om Yoga Nidra?

Det avslappnade tillstånd som upplevs under Yoga Nidra förekommer mellan vårt dagliga/aktiva tillstånd och det sovande tillståndet och har fått den vetenskapliga beteckningen alfa-tillstånd. Beteckningen syftar på att hjärnvågornas frekvens i detta tillstånd befinner sig inom intervallet för alfavågor, 8 – 12 Hz. Studier har visat att utövande av Yoga Nidra höjer dopaminhalten i kroppen. Dopamin är en signalsubstans som bland annat styr hjärnans belöningssystem. Forskning visar även att personer som regelbundet tränar Yoga Nidra har en lägre stressnivå. Denna reducering i stressnivå beror på minskad aktivitet i det sympatiska nervsystemet, och ger en effektivare återhämtning än t.ex. en tupplur.

Yin Yoga Klass

Vad är Yinyoga?

Yinyoga kännetecknas av passiva positioner med en lätt, mjuk stretch, utförda i stillhet och medveten närvaro. Varje position hålls i 1-5 minuter vilket ger oss tid att även lugna sinnet. I yinyogan vill vi komma åt kroppens fascia, bindväv, istället för musklerna. Detta uppnås genom att inte gå så djupt i stretchen och hålla positionen en längre stund. i syfte att ta stilla tankar, lugna sinnet och komma åt kroppens bindväv.

Yinyoga handlar inte om att utmana sig själv till att gå så djupt in i en stretch som möjligt och inte heller att hålla en position så lång tid som möjligt. Faktum är att utmaningen ligger i att släppa alla omkringliggande sinnesintryck och istället fokusera på andning och att skapa en djupare kontakt med sin kropp.

När passar Yinyoga?

Yinyoga är en ideal yogaform för personer som utövar sporter som är väldigt fysiskt påfrestande för kroppen, såsom bollsporter och styrketräning. Till den typen av träning är yinyogan ett fantastiskt komplement eftersom fokus ligger på ligament, leder och bindväv vilket är delar av kroppen som kan påverkas i viss negativ bemärkelse när vi utmanar och belastar kroppen hårt. Yinyogan hjälper dessutom till att skydda kroppen mot förtidigt åldrande i form av stelhet och orörlighet.

Yinyoga passar alla. Med hjälp av props, olika hjälpmedel såsom filtar och bolster, kan du anpassa positionerna efter dina egna förutsättningar. När du har långvarig stelhet och smärtproblematik i kroppen, känner dig trött, överstimulerad, har humörsvängningar, mycket tankar som snurrar, känner ett behov av att fylla på med energi och/eller har för mycket energi.

Medveten Styrka

Calisthenics möter yoga. För dig som vill bygga styrka på ett medvetet sätt och få en genuin kontroll i kroppen – för att utveckla din yogapraktik, bli stadigare och få bättre balans. Djup CORE styrka är grunden för all typ av kroppsträning. Perfekt träning som prehab / rehab / efter gradviditet eller för att nå next level genom att du förbättrar nervkontakten och medvetenheten i hur du använder dina muskler för att nå dit du vill.